biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

Szanowni Państwo,

Szkolenie przygotowane przez nasze Centrum Edukacji skierowane jest do pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pobytu Dziennego, Środowiskowych Domów Samopomocy, Szkół Specjalnych, OREW oraz innych placówek zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE „Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

  • wyłącznie dla kadry Państwa placówki (1 grupa – maks. 20 osób, powyżej 20 osób szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów
  • możliwość prowadzenia szkolenia w ramach rad pedagogicznych, dla całej kadry danej szkoły
  • we wskazanym przez Państwa terminie (również soboty i niedziele)
  • na terenie Państwa placówki;
  • w wersji jednodniowej (8 godzin dydaktycznych) lub dwudniowej z większą liczbą ćwiczeń (14 godzin dydaktycznych);
  • zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie (wystawiamy rachunki)
  • Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
  • W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. zeskanować i przesłać mailem.
  • Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy                  Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost ul.Na Popielówkę 65B/1 32-087 Zielonki

26 2490 0005 0000 4500 7770 3894 Alior Bank

nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

„Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”- program
 SZKOLENIE 1 DNIOWE (8 H DYDAKTYCZNYCH)

1.    Agresja i autoagresja – definicja, przyczyny, rodzaje.

2.    Zasady postępowania w przypadku ataku agresji.

3.    Pozycje ciała, które są pomocne podczas ataku agresji.

4.    Praca i formy zajęć w celu przeciwdziałania agresji i autoagresji.

5.    Eliminacja zachowań trudnych.

6.    Stosowanie przymusu bezpośredniego.

7.    Ujednolicenie sposobu pracy z osobami agresywnymi/autoagresywnymi: konsekwencja, sposób karania i nagradzania

 

„Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”- program
SZKOLENIE 2 DNIOWE (14 H DYDAKTYCZNYCH)

DZIEŃ PIERWSZY – 8 godzin

1.    Agresja i autoagresja – podstawowe definicje.

2.    Przyczyny agresji i autoagresji.

3.    Rodzaje agresji i autoagresji.

4.    Metody i zasady postępowania z osobą agresywną.

5.    Zasady postępowania mogące zapobiec atakom agresji i autoagresji.

6.    Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla osób agresywnych.

7.    Omówienie rozporządzenia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego..

DZIEŃ DRUGI – 6 godzin

1. Zasady postępowania podczas ataku agresji.

2. Prezentacja pozycji bezpieczeństwa osobistego podczas ataku agresji –  omówienie konkretnych sytuacji – demonstracja.

3. Zasady pracy z osobą agresywną i autoagresywną.

4.Postępowanie terapeutyczne w przypadku ataków autoagresywnych.

5. Rodzaje zajęć podczas różnych czynności dnia codziennego.

6. Dobór odpowiedniej terapii do konkretnego przypadku – omówienie konkretnych przypadków – stworzenie indywidualnego programu wyciszania zachowań trudnych.

 

PROWADZĄCY:

Dominika Strójwąs

Magdalena Szydłak

Trener

Dominika Strójwąs

Coach, trener. Certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training) o stopniu Trenera trenerów Absolwentka kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Jest założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi związanymi z pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie, dla których prowadzi specjalistyczne szkolenia. Tworzy indywidualne programy wyciszania negatywnych emocji dla dzieci, młodzieży , ponadto prowadzi zajęcia w celu zmiany i wzmacniania pozytywnych i akceptowanych społecznie zachowań . Jako coach zajmuje się coachingiem dla rodziców, managerów i pracowników organizacji pozarządowych oraz firm. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych. Posiada też kilku letnie doświadczenie w procesie sprzedaży, obsługi klienta w różnych sektorach biznesu. Jest praktykiem sprzedaży głównie w branży TSL- Transport Spedycja Logistyka, E-commerce oraz FMCG. W swojej pracy poznała nowoczesne zintegrowane rozwiązania logistyczne, najlepsze praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii firmy i zarządzania projektami sprzedażowymi. Potrafi budować długotrwałe relacje z klientami i kontrahentami oparte na wzajemnym szacunku, uczciwych i jasnych zasadach biznesowych w procesie sprzedaży. Prywatnie mama 13 letniej Mai i 7 letniego Filipa ☺