biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

O mnie

DOMINIKA STRÓJWĄS

Jestem Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Training, ART) z kwalifikacją Trenera Trenerów Amity ART, absolwentką kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener, a w 2022 roku na kierunku Human Resources – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Jestem założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą  z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania własnymi emocjami, ustalania i wdrażania strategicznych celów. Jestem Certyfikowanym Trenerem Trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymałam w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich – Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzę Treningi ART dla służb mundurowych, w zakładach karnych dla osadzonych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych a także otwarte szkolenia ART dla psychologów, pedagogów i nauczycieli w formie stacjonarnej i on-line. Do chwili obecnej przeprowadziłam jako Trener ponad 1500 godzin Treningów ART.