biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Program START „Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka”

dzieci-warsztat-szkolenie-start

Program START „Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka”

Trening umiejętności społecznych skierowany jest do małych dzieci w wieku przedszkolnym (5-6lat). Program oparty jest na Treningu Zastępowania Agresji (TZA – ART).

Jest to forma treningu grupowego, u podstaw którego leżą założenia dotyczące kognitywnego nauczania społecznego. W praktyce oznacza to, że w czasie zdobywania umiejętności społecznych bazuje się na konkretnej wiedzy i doświadczeniu, którą na ich temat posiada dziecko uczestniczące w programie.

Cele Programu:

 • pomoc dzieciom w nabywaniu umiejętności społecznych
 • w negocjowaniu różnych sytuacji społecznych
 • budowaniu więzi z innymi
 • nawiązywaniu dobrych przyjaźni w sposób, który jest zgodny z ich aktualnym etapem rozwoju i zdolnością uczenia się.
 • przygotowanie społeczne dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole
 • umiejętność radzenia sobie z własną złością

Podczas treningu …

Poprzez gry i zabawy zespołowe, dzieci uczą się przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką. Umiejętności społeczne dobierane są w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci biorących udział w treningu.

Trening uczy  umiejętności społecznych jak na przykład:

 • Zawieranie znajomości
 • Słuchanie innych
 • Rozumienie innych
 • Zapraszanie do zabawy
 • Akceptowanie odmowy, mówienie prawdy
 • Radzenie sobie z dokuczaniem
 • Czekanie na swoją kolej
 • Proszenie o pomoc
 • Radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania złości i rozczarowania, mówienia komplementów
 • Radzenia sobie z porażką
 • Budowania adekwatnej samooceny

Metody treningu

 • Podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań.
 • Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
 • Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera ale tez od innych uczestników treningu.
 • Przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

Materiały dla dzieci i rodziców:

 • Zeszyt dziecka
 • Przewodnik dla rodziców
 • Kolorowe naklejki wykorzystywane podczas zajęć

Dodatkowe informacje:

Podczas całego treningu rodzice otrzymują wsparcie od trenerów prowadzących. Dodatkowo są organizowane 2 warsztaty dla rodziców w celu rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich

FORMY PROWADZENIA PROGRAMU

  • Trening START w wymiarze 30 h dydaktycznych – realizowany w cyklu spotkań 2 lub 3 x w tygodniu po 45 minut
  • Grupa docelowa –  6-8 dzieci w wieku 5 lub 6 lat
  • Miejsce: placówka docelowa
  • Zajęcia prowadzone przez 2 certyfikowanych trenerów
  • Licencjonowane materiały dla dzieci i rodziców
  • 2 spotkania warsztatowe dla Rodziców( 2 x 1,5 h)  – Jak pracować z dzieckiem na metodach programu + indywidualny feedback o postępach dziecka

 

Trener

Dominika Strójwąs

Jestem Coachem, Trenerem, Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training) o stopniu Trenera trenerów. Jestem absolwentką kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Jestem założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania własnymi emocjami, ustalania i wdrażania strategicznych celów. Jestem Certyfikowanym Trenerem Trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymałam w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzę Treningi ART dla służb mundurowych, w zakładach karnych dla osadzonych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych a także otwarte szkolenia ART dla psychologów, pedagogów i nauczycieli w formie stacjonarnej i on-line. Do chwili obecnej przeprowadziłam jako Trener ponad 1000 godzin Treningów ART. Posiadam też kilku letnie doświadczenie w procesie sprzedaży, obsługi klienta w różnych sektorach biznesu. Jestem praktykiem sprzedaży głównie w branży TSL- Transport Spedycja Logistyka, E-commerce oraz FMCG. W swojej pracy poznałam nowoczesne zintegrowane rozwiązania logistyczne, najlepsze praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii firmy i zarządzania projektami sprzedażowymi. Potrafię budować długotrwałe relacje z klientami i kontrahentami oparte na wzajemnym szacunku, uczciwych i jasnych zasadach biznesowych w procesie sprzedaży.