biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Trening zastępowania agresji ART® w resocjalizacji

 

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (Amity ART®) – PROGRAM

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest znakiem towarowym Instytutu Amity®. Aggression Replacement Training® i ART® są zarejestrowanymi znakami towarowymi G&G Consultants, LLC, B. Glicka, chronionymi w USA i innych krajach, a ART® jest także znakiem towarowym zarejestrowanym i chronionym w całej Unii Europejskiej. Znaki towarowe gwarantują pochodzenie treningów od ich Autorów, najwyższą jakość i efektywność szkoleń, a także legalność materiałów i pomocy dydaktycznych, udostępnianych z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Program ART jest interwencją poznawczo – behawioralną skupiającą się bezpośrednio na potrzebach kryminogennych skazanych, opracowaną specjalnie z myślą o resocjalizacji agresywnych przestępców.

Trening obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych.

Trening kończy się zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia treningu ART. lub – bez zaliczenia – zaświadczeniem uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu, oraz zaliczenie .co najmniej 30 własnych ćwiczeń (10 godzin autotreningu).

 

Podczas Treningu nabywa się umiejętności:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów relacji i komunikatów interpersonalnych, a  także wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem Dialogu Odważnego i umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • podejmowania decyzji, w których względnia się wartości.

oraz uzyskuje się kompetencje

 • kompetencje w zakresie postępowania z osobami agresywnymi, zapobiegania konfliktom i ich deeskalacji , umiejętności prospołecznych, kontroli złości i podejmowania trudnych decyzji;

FORMY PROWADZENIA PROGRAMU

Liczba uczestników treningu – od 8 do 12 osadzonych

Trening 4 dniowy – 30 godzin lub spotkania 2 lub 3 razy w tygodniu –  łącznie 30 godzin

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

 • Na terenie zakładów karnych
 • we wskazanych przez Państwa terminach
 • zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Cena szkolenia – ustalana indywidualnie
 • Opłata obejmuje: koszt uczestnika w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zeskanować i przesłać mailem na adres biuro@centrumedukacji.edu.pl

 

Trener

Dominika Strójwąs

Jestem Coachem, Trenerem, Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training) o stopniu Trenera trenerów. Jestem absolwentką kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Jestem założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania własnymi emocjami, ustalania i wdrażania strategicznych celów. Jestem Certyfikowanym Trenerem Trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymałam w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzę Treningi ART dla służb mundurowych, w zakładach karnych dla osadzonych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych a także otwarte szkolenia ART dla psychologów, pedagogów i nauczycieli w formie stacjonarnej i on-line. Do chwili obecnej przeprowadziłam jako Trener ponad 1000 godzin Treningów ART. Posiadam też kilku letnie doświadczenie w procesie sprzedaży, obsługi klienta w różnych sektorach biznesu. Jestem praktykiem sprzedaży głównie w branży TSL- Transport Spedycja Logistyka, E-commerce oraz FMCG. W swojej pracy poznałam nowoczesne zintegrowane rozwiązania logistyczne, najlepsze praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii firmy i zarządzania projektami sprzedażowymi. Potrafię budować długotrwałe relacje z klientami i kontrahentami oparte na wzajemnym szacunku, uczciwych i jasnych zasadach biznesowych w procesie sprzedaży.