biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Kurs Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji Amity ART

Kurs autorski Amity ART dla dorosłych (profesjonalistów). Na tym kursie poznasz umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, Dialog Odważny z osobami agresywnymi, odważny komunikat FUKOZ®. Zbudujesz  odważne relacje i odważna postawę życiową, poszerzysz umiejętności prospołeczne , wzmocnisz kontrolę złości, oraz użyjesz pięć kroków podejmowania decyzji, uwzględniającej wartości. To pozwoli Ci osiągać sukcesy w życiu i pracy. Autorami kursu są Jacek Morawski i Ewa Joanna Morawska.

 

Kurs „Profesjonalny Praktyk Zastępowania Agresji (Amity ART®)” przeznaczony jest dla osób dorosłych, które:

 • zamierzają nabyć umiejętności zastępowania agresji. Są one kluczowe w każdym miejscu pracy o zwiększonym ryzyku kontaktów z osobami zachowującymi się obraźliwie, prowokującymi konflikty, lub agresywnymi w inny sposób;
 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze zawodowej;
 • zawodowo lub niezawodowo kierują ludźmi, nauczają albo wychowują,  pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie nauczyciela, psychologa, edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych TUS. Także trenera biznesu, animatora, mentora, mediatora, pracownika socjalnego. Oraz w innych aktywnościach, wymagających częstych kontaktów z różnymi ludźmi;
 • zamierzają uzyskać kompetencje w zakresie postępowania z osobami agresywnymi i kwalifikacje Trenera Transferu i Trenera Pomocniczego Amity ART. Oraz, opcjonalnie, rozważyć przystąpienie do Części II – kursu kwalifikacyjnego Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji w celu prowadzenia kursów treningu zastępowania agresji zawodowo lub zarobkowo.

Na tym kursie nabywa się umiejętności:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów relacji i komunikatów interpersonalnych. A także wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem Dialogu Odważnego i umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • podejmowania decyzji, w których względnia się wartości.

oraz uzyskuje się kompetencje i kwalifikacje:

 • kompetencje w zakresie postępowania z osobami agresywnymi, zapobiegania konfliktom i ich deeskalacji , umiejętności prospołecznych, kontroli złości i podejmowania trudnych decyzji;
 • kwalifikacje Trenera Pomocniczego (Drugiego Trenera) i Trenera Transferu Treningu Zastępowania Agresji Amity ART (po zaliczeniu praktyki własnej);
 • prawo przystąpienia do kursu Profesjonalnego (Certyfikowanego) Trenera Treningu Zastępowania i możliwość uzyskania licencji na prowadzenie treningów Amity ART zarobkowo lub zawodowo.

Kurs obejmuje 30 godzin intensywnego treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy się zaliczeniem. Program kursu został zaopiniowany przez współtwórcę ART, Barrego Glicka, jako program autorski Instytutu Amity, zgodny z podejściem Arnolda Goldsteina Aggression Replacement Training® ART®.

Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, konsultacje za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie, zaliczenie oraz wydanie świadectwa ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie. Cena kursu nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów. KURS WYMAGANY DO PRZYSTĄPIENIA DO KURSU TRENERA CERTYFIKOWANEGO AMITY ART

Trener

Dominika Strójwąs,