Wydarzenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich którzy: pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, zwłaszcza jeżeli mają kłopoty w tych obszarach; kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom; w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty; przygotowują się do lub doskonalą […]