Warsztaty otwarte Kraków „Emocje – napęd do działania czy sygnał do zatrzymania?”


Szczegóły wydarzenia


logo joanna

 logo_2

Radzenie sobie z emocjami w komunikacji, w relacjach, w sytuacjach zawodowych

Kraków, 04-05.06.2016

Jeżeli zdarzają Ci się sytuacje, w których…

– ignorujesz emocje (np. złość), może udajesz, że nic się nie stało,
– tłumisz emocje, nic nie okazujesz na zewnątrz, nic nie mówisz…
– przestajesz kontrolować sytuację: mówisz lub robisz coś, czego później żałujesz
– czujesz się bezradnie wobec własnych emocji, to one mają nad tobą kontrolę a nie ty,
– wpadasz w złość z byle powodu,
– masz do czynienia w życiu prywatnym czy zawodowym z sytuacjami trudnymi, konfliktami…
– chcesz by trudne sytuacje nie utrzymywały w Twoim organizmie stresu przez kilkanaście dni, a może tygodni…

To są warsztaty dla ciebie.

 PROGRAM OGÓLNY WARSZTATÓW

 • Czym się różni złość od gniewu i od agresji?
 • Kiedy złość pomaga, a kiedy jest destrukcyjna
 • Świadomość własnych emocji – pierwszy krok do dobrych rozwiązań
 • „Karty potrzeb”, czyli kiedy frustracja pojawia się jako brak zaspokojenia naszych indywidualnych potrzeb
 • Czy możemy inaczej doświadczać swojej złości?
 • Manipulacja, agresja lub ignorowanie złości czy odwaga i asertywność?
 • Jak kontrolować swoją złość by działać prawdziwie i odważnie?
 • Działanie a emocje – jak stworzyć sobie przestrzeń do świadomego działania, kiedy odczuwamy złość lub gniew?
 • Komunikowanie się w trudnych sytuacjach – jak wyrażać swoje emocje bez agresji i manipulacji?
 • Jak konstruktywnie poradzić sobie z sytuacją konfliktową w różnych sytuacjach: prywatnych i zawodowych?
 • Jak radzić sobie z czyjąś złością, manipulacją i agresją?
 • „Indeks złości” – własna diagnostyka (kwestionariusz)
 • Radzenie sobie ze stresem wynikającym z emocji (swoich i innych)
 • Indywidualny styl radzenia sobie ze stresem
Wielkość Grupy:

Maksymalnie 25  osób

Miejsce

„Ogród Harmonii” Kraków

ul. Przybyszewskiego 13

Godziny:

Sob. 10.00 – 17.00

Niedz. 9.30 – 15.00

REZULTATY

 • Głębsza świadomość przeżywania własnych emocji
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami innych
 • Świadomość posiadania własnych potrzeb i sposoby ich realizacji
 • Tworzenie konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i prywatnym
 • Lepsza komunikacja z osobami bliskimi (dzieckiem, partnerem), oraz w sytuacjach zawodowych.
 • Poznanie sposobów mówienia i wyrażania swoich emocji bez agresji.
 • Poznanie stylów radzenia sobie z własnym stresem

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ?

Podczas warsztatów będziemy pracować aktywnymi metodami warsztatowymi:

zajęcia w grupach, w parach, a także praca indywidualna. Poprzez szereg ćwiczeń, sytuacje modelowane, „karty potrzeb”, będziemy razem poznawać nowe formy komunikacji i pogłębiać świadomość własnych emocji.

ZAPISY NA WARSZTATY:

 • 380 zł , w przypadku zniżki (8 pierwszych zgłoszeń i wpłata do dn. 05.05.2015): 280 zł. Udział w warsztatach jest zagwarantowany od momentu odnotowania przelewu opłaty.
 • Zapisy do 20 maja 2016. biuro@centrumedukacji.edu.pl 507 776 930 , 537 333 337
 • Koszt obejmuje: uczestnictwo w warsztatach, materiały, kawę i napoje podczas przerw, zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach
 • Opłatę za udział w warsztatach należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO S.A, 72 1240 4588 1111 0010 6549 2326,  Magdalena Szydłak Centrum Edukacji CONTACT Facimiech 12/1, 30 -667 Kraków, zaznaczając na przelewie termin i tytuł szkolenia.

 

Prowadzący:

Magdalena-SzydlakMagdalena SzydłakPedagog, Coach, Trener, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART (Aggression Replacement Training. Założycielka firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji CONTACT. Od 13 lat zajmuje się problematyką agresji i autoagresji. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, lekarzami psychiatrii, rodzicami, placówkami edukacyjno – wychowawczymi prowadząc zajęcia terapii indywidualnej oraz specjalistyczne szkolenia na temat emocji, agresji, autoagresji, radzenia sobie z emocjami, tworzenia indywidualnych autorskich programów związanych z wyciszaniem zachowań trudnych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i projektach poświęconych agresji i problematyce osób niepełnosprawnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Niemczech, na Cyprze. Jako Coach prowadzi coaching dla rodziców, osób prywatnych i organizacji pozarządowych. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich – Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART) ®, promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART. w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych. Prywatnie lubi pracę z ludźmi i kocha podróże.

Dominika-StrojwasDominika Strójwąs – Coach, trener. Certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training). Jest założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi związanymi z pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie, dla których prowadzi specjalistyczne szkolenia. Tworzy indywidualne programy wyciszania negatywnych emocji dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie z zaburzeniami zachowania, ponadto prowadzi indywidualne zajęcia w celu zmiany i wzmacniania pozytywnych i akceptowanych społecznie zachowań u osób agresywnych i autoagresywnych: głównie dzieci i młodzieży. Jako coach zajmuje się coachingiem dla rodziców, managerów i pracowników organizacji pozarządowych oraz firm. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich – Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART) ®, promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych.

joanna hdr Joanna Heidtman – Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy doradczej Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), wykładowcą Wyższej Szkoły im. Toschnera oraz na studiach podyplomowych SWPS. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla klientów: programy głębokiej diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Prowadzi zajęcia w „Akademii Strategicznego Przywództwa™“ oraz „Akademii Innowacji”. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie,   rozwoju talentów liderskich w organizacji.  Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, Coaching, Marketing & More, ThinkTank, w Charakterach, obecnie publikuje w magazynie „SENS” oraz na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business REview Polska. Współpracuje jako ekspert z TVP, TVN, TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez  Erickson College International, licencję Insights Discovery, oraz doradcy zespołów uczenia się metodą „Action Learning”. Jej dwie książki poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar). W 2014 r. wydana została przez National Geografic książka Marka Kamińskiego opisująca metodę rozwojową “Biegun”, przy której współpracowała z autorem nad zestawem ćwiczeń praktycznych.