biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Trening zastępowania agresji ART®

Szanowni Państwo,

Nasze Centrum Edukacji proponuje Państwu kurs Trening Zastępowania Agresji ART. dla osadzonych w zakładach karnych.

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART®) – PROGRAM

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest znakiem towarowym Instytutu Amity®. Aggression Replacement Training® i ART® są zarejestrowanymi znakami towarowymi G&G Consultants, LLC, B. Glicka, chronionymi w USA i innych krajach, a ART® jest także znakiem towarowym zarejestrowanym i chronionym w całej Unii Europejskiej. Znaki towarowe gwarantują pochodzenie treningów od ich Autorów, najwyższą jakość i efektywność szkoleń, a także legalność materiałów i pomocy dydaktycznych, udostępnianych z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Program ART jest interwencją poznawczo – behawioralną skupiającą się bezpośrednio na potrzebach kryminogennych skazanych, opracowaną specjalnie z myślą o resocjalizacji agresywnych przestępców.

Trening obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych.

Trening kończy się zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia treningu ART. lub – bez zaliczenia – zaświadczeniem uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu, oraz zaliczenie .co najmniej 30 własnych ćwiczeń (10 godzin autotreningu).

 

Podczas Treningu osadzeni nabywają umiejętności:

– formułowania i rozróżniania czterech rodzajów komunikatów interpersonalnych

i wyboru odpowiednich zachowań;

– odważnego komunikowania się;

– radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem umiejętności prospołecznych;

– kontroli złości;

– procedury podejmowania decyzji moralnych.

SKŁADNIKI (MODUŁY) ART

ART składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów: treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości i wnioskowania moralnego.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych, behawioralny skladnik ART jest systematyczną interwencją psychoedukacyjną opracowaną w celu nauczenia zachowań społecznych. W ART Nabywanie umiejętności stwarza uczestnikom szansę na opanowanie społecznych substytutów dotychczasowych charakterystycznych dla nich działań agresywnych.

Sesje obejmują następujące cztery procedury:

 1. Modelowanie: pokazywanie przez trenera przykładów zachowań (kroków) składających się na daną umiejętność.
 2. Odgrywanie ról: stwarzanie możliwości do kierowanego wypróbowywania i odgrywania kroków składających się na każdą z umiejętności, w sytuacjach zaczerpniętych z realnego życia uczestników grupy.
 1. Informacja zwrotna na temat wykonania: nagradzanie, ponowne instruowanie i informacja zwrotna na temat tego, jak dobrze umiejętność została wykonana podczas odgrywania roli i jak wiernie osadzony zastosował kroki wcześniej prezentowane przez trenera.
 1. Trening przeniesienia: zachęcanie uczestników do zaangażowania się

w aktywności zaprojektowane w celu zwiększenia szansy, że umiejętność ćwiczona na Sali treningowej przetrwa próbę czasu i będzie dostępna wówczas, kiedy okaże się potrzebna (w zakładzie karnym, po wyjściu na wolność w środowisku).

TRENING KONTROLI ZŁOŚCI

Trening umiejętności społecznych uczy co robić zamiast zachowania się w sposób agresywny. Komplementarnie do tego trening kontroli złości – afektywny komponent ART. – uczy osadzonych , czego nie robić. Jego celem jest nauczenie uczestnikow hamowania złości. Podczas kolejnych sesji skazani są proszeni o opisywanie doświadczeń wywołujących gniewne pobudzene i odnotowaqnie ich w Raporcie kontroli złości. Następnie uczą się odpowiadać na te sytuacje przy zastosowaniu łańcucha zachowań, złożonego z następujących ogniw:

 1. Identyfikowanie wyzwalaczy: rozpoznawanie zewnętrznych i wewnętrznych sądów, które wywołują agresywne reakcje.
 2. Identyfikwanie sygnałów: rozpoznawanie indywidualnie doświadczanych stanów ciała t.j. napięte mięśnie, zaczerwieniona twarz, zaciśnięte pięści, które pozwalają uczestnikowi zorientować się, że emocją, którą odczuwa, jest złość.
 1. Używanie reduktorów złości: wykorzystywanie zestawu technik służących do obniżania poziomu złości odczuwanego przez jednostkę, np. głębokie oddychanie, liczenie wstecz, wyobrażanie sobie spokojnej scenerii.
 1. Używanie monitów: mówienie do siebiestwierdzeń w rodzaju: „zachowaj spokój”, „wyluzuj się”, „nic takiego się nie stało”, lub niewrogie wyjaśnianie czyjegoś zachowania.
 2. Myślenie o przyszłości: dokonywanie oceny prawdopodobnych konsekwencji własnego zachowania(„ jeżeli zrobię to, wówczas to może nastąpić później”).
 3. Dokonywanie samooceny: zastanawianie się, jak dobrze poradziłem sobie w sytuacji konfliktowej (poprzez identyfikację wyzwalaczy, identyfikację sygnałów, użycie monitów i reduktorów złości), następnie nagrodzenie się za skuteczne wykonanie lub poinstruowanie się, co do zmiany wykonania.

WNIOSKOWANIE MORALNE

Wnioskowanie moralne jest składnikiem poznawczym ART. Pomaga ono podnieść

u uczestników poziom uczciwości, sprawiedliwości i skłonić do większego liczenia się z potrzebami i prawami innych ludzi.

Podczas tych sesji, osadzeni dyskutują na różnych poziomach wnioskowania moralnego dylematy moralne dotyczące sytuacji występujących w ich życiu. W toku dyskusji uczestnicy doświadczają konfliktu poznawczego, którego rozwiązanie często może wymagać postępu w dotychczas stosowanych sposobach wnioskowania.

Sesje obejmują cztery fazy:

 1. Przedstawienie sytuacji problemowej.
 2. Kultywowanie dojrzałości moralnej.
 3. Zmniejszanie opóźnienia w rozwoju moralnym.
 4. Konsolidowanie dojrzałości moralnej.

UŻYCIE PRE – TESTÓW I POST – TESTÓW

Ewaluacja całego treningu będzie prowadzona przez trenerów. Zbiorą oni dane wskazujące na postępy osadzonych i ogólną skuteczność treningu.

Do oceny poziomu umiejętności społecznych u uczestników treningu ART posłuży Kwestionariusz umiejętności dla członka grupy przeprowadzony na pierwszych i ostatnich zajęciach.

W treningu kontrolowania złości zostanie użyty test Indeksu złości przeprowadzony również na pierwszych i ostatnich zajęciach.

FORMY PROWADZENIA PROGRAMU

Liczba uczestników treningu – od 8 do 12 osadzonych

 1. Trening 4 dniowy – 30 godzin
 2. Spotkania 2 lub 3 razy w tygodniu – 30 godzin

Prowadzący:

Certyfikowani Trenerzy ART: Dominika Strójwąs i Magdalena Szydłak

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

 1. Na terenie zakładów karnych
 2. we wskazanych przez Państwa terminach
 3. zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 1. Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie (wystawiamy rachunki)
 2. Opłata obejmuje: koszt uczestnika w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 3. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zeskanować i przesłać mailem.
 4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy                                                                                                                                                                 Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost        ul.Na Popielówkę 65B/1 32-087 Zielonki    Alior Bank 26 2490 0005 0000 4500 7770 3894 

nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

Trener

Dominika Strójwąs

Jestem Coachem, Trenerem, Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training) o stopniu Trenera trenerów. Jestem absolwentką kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Jestem założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania własnymi emocjami, ustalania i wdrażania strategicznych celów. Jestem Certyfikowanym Trenerem Trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymałam w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzę Treningi ART dla służb mundurowych, w zakładach karnych dla osadzonych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych a także otwarte szkolenia ART dla psychologów, pedagogów i nauczycieli w formie stacjonarnej i on-line. Do chwili obecnej przeprowadziłam jako Trener ponad 1000 godzin Treningów ART. Posiadam też kilku letnie doświadczenie w procesie sprzedaży, obsługi klienta w różnych sektorach biznesu. Jestem praktykiem sprzedaży głównie w branży TSL- Transport Spedycja Logistyka, E-commerce oraz FMCG. W swojej pracy poznałam nowoczesne zintegrowane rozwiązania logistyczne, najlepsze praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii firmy i zarządzania projektami sprzedażowymi. Potrafię budować długotrwałe relacje z klientami i kontrahentami oparte na wzajemnym szacunku, uczciwych i jasnych zasadach biznesowych w procesie sprzedaży.