biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Szkolenia Pracowników

Szanowni Państwo,

Nasze Centrum Edukacji zaprasza Państwa do skorzystania z ofert szkoleń skierowanych do pracowników różnych sektorów biznesu.

AUTORSKIE SZKOLENIA – MARIN TURNAU

szkoenia pracownicy

Bycie konkurencyjnym jest jednym z głównych celów współczesnych organizacji, rynek wymaga od pracowników z różnych sektorów ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Podjęcie decyzji o zorganizowaniu szkoleń dla pracowników świadczy o myśleniu perspektywicznym jak również o dojrzałości organizacji.

Mimo zalet, które niesie ze sobą szkolenie pracowników wiele przedsiębiorstw nie decyduje się sz pracownicyna takie działanie. Głównym powodem jest obawa przed zmianą oraz myślenie o szkoleniach w kategorii kosztów a nie inwestycji – co jest wielkim błędem!

Niewątpliwe głównym celem szkoleń jest wprowadzenie zmian, ale z założenia są to zmiany pozytywne! Pracownicy angażowani w wartościowe szkolenia, zapewniane im przez pracodawców czują się doceniani, co ma przełożenie na jakość i wydajność pracy.

Nasze szkolenia dostosowujemy do grup docelowych w danej organizacji, oraz tworzymy z myślą o konkretnej potrzebie, uwzględniając specyfikę branży oraz kulturę zarządzania. Tak indywidualne podejście pozwala optymalnie dostosować tematykę i zakres szkolenia.

TEMATYKA SZKOLEŃ

SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE (SALES TRAINING)

 • Techniki sprzedaży– w tym obsługa klienta, sprzedaż telefoniczna, budowanie i rozwijanie relacji, sprzedaż osobista
 • Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym
 • Negocjacje w biznesie(negocjacje kontraktów, sprzedaż, zakupy)

SZKOLENIA MENADŻERSKIE (MANAGERS TRAINING)

 • Budowanie zespołu– wyznaczenie celów zbiorowych zgodnych z celami osobistymi, komunikacja w zespole, skuteczny system motywacyjny, role w zespole
 • Motywacja pracowników– oczekiwania przełożonych i podwładnych, system motywacyjny, motywacja pozapłacowa
 • Przywództwo– rola przywództwa w organizacji, lider czy menadżer, style zarządzania, wyznaczanie celów, kierowanie zespołem
 • Ocena pracowników– cele indywidualne pracownika, cele organizacji, analiza obszarów kluczowych, obszar i kryteria oceny, prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Rekrutacja i selekcja pracowników– źródła pozyskiwania pracowników, rekrutacja w Social Media, tworzenie opisu stanowiska, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, decyzja o zatrudnieniu.

Prowadzący:
Martin Turnau

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

 • wyłącznie dla kadry Państwa firmy (1 grupa – maks. 20 osób, powyżej 20 osób szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów
 • we wskazanym przez Państwa terminie (również soboty i niedziele)
 • na terenie Państwa firmy;
 • w wersji jednodniowej (8 godzin dydaktycznych) lub dwudniowej z większą liczbą ćwiczeń (16 godzin dydaktycznych);
 • zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie (wystawiamy rachunki)
 • Opłata obejmuje: koszt uczestnika w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zeskanować i przesłać mailem.
 • Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy             Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost ul.Na Popielówkę 65B/1 32-087 Zielonki
  26 2490 0005 0000 4500 7770 3894 Alior Bank                                                                             nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

Trener

Martin Turnau

Trener biznesu, szkoleniowiec, konsultant. Martin Turnau jest szkoleniowcem, trenerem i konsultantem w zakresie komunikacji, który spędził trzydzieści lat w Stanach Zjednoczonych. W swojej karierze Martin był też sprzedawcą, managerem i wiceprezesem dużej firmy fotograficznej. Rodowity Polak, starszy brat znanego polskiego piosenkarza, po wielu latach spędzonych na Florydzie, potem na Hawajach a ostatnio w Australii, Martin przybył właśnie do Polski z misją… Martin zainwestował pięć lat w bliską współpracę i naukę z Marshallem Thurberem, którego uczniami byli też tacy autorzy i wykładowcy jak: Tony Robbins – profesjonalny doradca i autor "Obudź w sobie olbrzyma" oraz "Olbrzymie kroki"; Harv Eker – mówca i wykładowca, najbardziej znany ze swoich bestsellerów "Sekrety umysłu milionera"; Robert Kiyosaki – inwestor, businessman, mówca, autor książki "Bogaty ojciec, biedny ojciec", który prowadził kurs Marshalla "Money & You"; Jack Canfield – ekspert w dziedzinie motywacji, najbardziej znany z serii kilkunastu książek "Balsam dla duszy"; Mark Victor Hansen – wykładowca, pisarz; założyciel i współtwórca serii "Balsam dla duszy" i autor książki "Najlepsza reszta życia" Obecnie Martin założył własną firmę edukacyjno-konsultingową, Turnau Global Consulting. Celem firmy jest przeniesienie do Europy teorii, metod i narzędzi Marshalla Thurbera, które świetnie sprawdzają się w USA, Azji i Australii. Martin jest autoryzowanym wykładowcą kursów Marshalla Thurbera w Europie.