biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szanowni Państwo,

Szkolenie przygotowane przez nasze Centrum Edukacji skierowane jest do pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pobytu Dziennego, Środowiskowych Domów Samopomocy, Szkół Specjalnych, OREW oraz innych placówek zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE „SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

  • wyłącznie dla kadry Państwa placówki (1 grupa – maks. 20 osób)
  • we wskazanym przez Państwa terminie (również soboty i niedziele)
  • na terenie Państwa placówki;
  • w wersji jednodniowej (8 godzin dydaktycznych) lub dwudniowej z większą liczbą ćwiczeń (14 godzin dydaktycznych);
  • zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie (wystawiamy rachunki)
  • Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
  • W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zeskanować i przesłać mailem.
  • Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy                        Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost ul.Na Popielówkę 65B/1 32-087 Zielonki                              26 2490 0005 0000 4500 7770 3894 Alior Bank

nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

„Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” – program
SZKOLENIE 1 DNIOWE (8 H DYDAKTYCZNYCH)

1.    Rozwój psychoseksualny i potrzeby psychiczne człowieka.

2.    Pojęcie dorosłości w aspekcie upośledzenia umysłowego

3.    Poglądy na seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie.

4.    Edukacja seksualna dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym

5.    Rola i współpraca rodziców oraz opiekunów w rozwiązywaniu trudności w sferze funkcjonowania seksualnego.

 

„Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” – program
SZKOLENIE 2 DNIOWE (14 H DYDAKTYCZNYCH)

DZIEŃ PIERWSZY – 8 godzin

1.    Potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2.    Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3.    Specyfika zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4.    Analiza przypadku.

DZIEŃ DRUGI – 6 godzin

1.     Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie a postawy społeczne; „niechciana seksualność”

2.     Edukacja seksualna – jak rozwijać świadomość seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3.     Kiedy interweniować? Modyfikowanie niepożądanych zachowań seksualnych u osób upośledzonych. Jak uczyć kontroli własnych zachowań?

4.     Wybrane aspekty prawne dotyczące sfery życia intymnego człowieka.

PROWADZĄCY:

Małgorzata Jarosik-Jankowska

Trener

Małgorzata Jarosik

Psycholog, seksuolog, trener. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje jako Psycholog w DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W latach 2007-2013 trenerka w Stowarzyszeniu Znaczny Stopień Integracji. Opracowuje i realizuje autorskie szkolenia skierowane do terapeutów i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przeprowadziła dotychczas kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych. Współautorka programu szkoleniowego SZKOŁA TRENERÓW - EDUKATORÓW SEKSUALNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. Realizuje szkolenia zarówno dla kadry jak i rodziców. Posiada duże doświadczenie w pracy z podopiecznymi z niepełnosprawnością. Jej umiejętności i wiedza są bardzo wysoko oceniane przez uczestników szkoleń.