biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Profilaktyka zachowań agresywnych i kontrolowanie złości

Szanowni Państwo,

Szkolenie przygotowane przez nasze Centrum Edukacji skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Szkolenie obejmuje elementy dwóch znanych programów

– Treningu Zastępowania Agresji – ART (Agression Replacement Training)

– Porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication)

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE „PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I KONTROLOWANIE ZŁOŚCI”

 TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

  • wyłącznie dla kadry Państwa placówki (1 grupa – maks. 20 osób, powyżej 20 osób szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów
  • możliwość prowadzenia szkolenia w ramach rad pedagogicznych, dla całej kadry danej szkoły
  • we wskazanym przez Państwa terminie (również soboty i niedziele)
  • na terenie Państwa placówki;
  • w wersji jednodniowej (8 godzin dydaktycznych) lub dwudniowej z większą liczbą ćwiczeń (14 godzin dydaktycznych);
  • zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie (wystawiamy rachunki)
  • Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
  • W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. zeskanować i przesłać mailem.
  • Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy                              Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost ul.Na Popielówkę 65B/1 32-087 Zielonki             26 2490 0005 0000 4500 7770 3894 Alior Bank

nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

„PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I KONTROLOWANIE ZŁOŚCI”- program
SZKOLENIE 1 DNIOWE (8 H DYDAKTYCZNYCH)

1.Uwarunkowania zachowań agresywnych i złości – omówienie mechanizmów i przyczyn agresywnego zachowania.

2.Kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych.

3.Warsztaty zastępowania agresji: – model komunikacji odważnej komunikat behawioralny, komunikat pozytywny, komunikat odważny, informacja zwrotna; – model komunikacji empatycznej.

4.Zasady pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania.

 

„PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I KONTROLOWANIE ZŁOŚCI”- program
SZKOLENIE 2 DNIOWE (14 H DYDAKTYCZNYCH)

DZIEŃ PIERWSZY – 8 godzin

1. Uwarunkowania zachowań agresywnych i złości – omówienie mechanizmów i przyczyn agresywnego zachowania – czyli jak zrozumieć złość.

2. Kontrola złości, reduktory złości – czyli jak inaczej doświadczać złości

3. Warsztaty zastępowania agresji: – model komunikacji odważnej: komunikat behawioralny, komunikat pozytywny, komunikat odważny, informacja zwrotna; – model komunikacji empatycznej.

4.Zasady pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania.

 

DZIEŃ DRUGI – 6 godzin

1. Proces transformacji złości.

2. Rozwój umiejętności społecznych uczniów z zachowaniami agresywnymi.

3. Klasyfikacja potrzeb.

4. Uczucia, gdy potrzeby nie są zaspokojone.

5. Wyrażanie negatywnych emocji.

 

PROWADZĄCY:

Certyfikowani Trenerzy ART: Magdalena Szydłak i Dominika Strójwąs

 

 

 

 

Trener

Dominika Strójwąs

Coach, trener. Certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji metoda ART (Aggression Replacement Training) o stopniu Trenera trenerów Absolwentka kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Jest założycielką firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji WPROST. Od kilku lat zajmuje się pracą z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi związanymi z pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie, dla których prowadzi specjalistyczne szkolenia. Tworzy indywidualne programy wyciszania negatywnych emocji dla dzieci, młodzieży , ponadto prowadzi zajęcia w celu zmiany i wzmacniania pozytywnych i akceptowanych społecznie zachowań . Jako coach zajmuje się coachingiem dla rodziców, managerów i pracowników organizacji pozarządowych oraz firm. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych. Posiada też kilku letnie doświadczenie w procesie sprzedaży, obsługi klienta w różnych sektorach biznesu. Jest praktykiem sprzedaży głównie w branży TSL- Transport Spedycja Logistyka, E-commerce oraz FMCG. W swojej pracy poznała nowoczesne zintegrowane rozwiązania logistyczne, najlepsze praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii firmy i zarządzania projektami sprzedażowymi. Potrafi budować długotrwałe relacje z klientami i kontrahentami oparte na wzajemnym szacunku, uczciwych i jasnych zasadach biznesowych w procesie sprzedaży. Prywatnie mama 13 letniej Mai i 7 letniego Filipa ☺