biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Kurs Praktyk Zastępowania Agresji ART

Szanowni Państwo, Nasze Centrum Edukacji proponuje Państwu Kurs:

PRAKTYK ZASTĘPOWANA AGRESJI ART®”

przeznaczony dla osób dorosłych, pedagogów, psychologów, wychowawców w ośrodkach socjoterapeutycznych, szkolno-wychowaczych, zakładach poprawczych i innych placówkach edukacyjnych które:

 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, zwłaszcza jeżeli mają kłopoty w tych obszarach;
 • kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, animatora;
 • zamierzają uzyskać certyfikat Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART)®.

NA TYM KURSIE NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

 • formułowania i rozróżniania czterech rodzajów komunikatów interpersonalnych i wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • procedury podejmowania decyzji moralnych.

ORAZ KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA (po zaliczeniu praktyki własnej):

 • trenera pomocniczego (drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji (ART)®;
 • przystąpienia do szkolenia trenerskiego na kursie Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART)®.

Kurs obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych.

Trening Zastępowania Agresji „ART” – Agression Replacement Training jest poznawczo–behawioralną metodą opracowaną w latach 80-tych przez doktora Arnolda Goldsteina wraz ze współpracownikami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Metoda, na której opiera się trening, wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się. W podejściu tym określone są podstawowe “kroki” pozwalające na nabywanie danej umiejętności społecznej.

Program ART to metoda pozwalająca dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów, bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać produktywnie w sytuacjach powodujących stres i złości. Program jest znaną i cenioną na całym świecie metodą. W Polsce jest wdrażany od 1999 roku. Jest programem profilaktycznym rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Metoda Trening Zastępowania Agresji jest szeroko stosowana m.in. USA, Kanadzie, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz w Polsce.

Harmonogram Kursu: Praktyk Zastępowania Agresji

Dzień pierwszy

 • Autoprezentacje – ocena potrzeb. Ustalenie reguł.
 • Wykład seminaryjny: Trening Zastępowania Agresji ART ®

Dzień drugi

 • Trening umiejętności prospołecznych (ćwiczenia). Komunikacja odważna FUKOZ

Dzień trzeci

 • Trening kontroli złości (ćwiczenia). Wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Sygnały. Reduktory. Monity. Samoocena. Użycie umiejętności prospołecznej.
 • Trening wnioskowania moralnego (ćwiczenia). Dylematy moralne.

Dzień czwarty

 • Trening wnioskowania moralnego (ćwiczenia). ANIMA
 • Przygotowanie samodzielnej praktyki. Ewaluacja. Zakończenie kursu.


Liczba uczestników treningu – od 8 do 12 uczestników

FORMY PROWADZENIA PROGRAMU 

Trening 4 dniowy – 30 godzin

Prowadzący:

Certyfikowani Trenerzy ART: Magdalena Szydłak i Dominika Strójwąs

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Aby zapewnić wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

 • dla grupy 8-12 uczestników
 • we wskazanym przez Państwa terminie (również soboty i niedziele)
 • na terenie Państwa placówki;
 • zajęcia w formie warsztatów

OPŁATY I REZERWACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie (wystawiamy rachunki)
 • Opłata obejmuje: koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. zeskanować i przesłać mailem.Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy
  Dominika Strójwąs Centrum Edukacji Wprost ul. Na Popielówkę 65b/1 32-087 Zielonki Alior Bank 26 2490 0005 0000 4500 7770 3894

nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

Trener

Dominika Strójwąs,