biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

 

 

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi

 

 Praktyczny warsztat, dzięki któremu poznasz skuteczne sposoby wyciszania zachowań trudnych u osób agresywnych i autoagresywnych. Będziesz mieć możliwość zarówno wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatu jak i osobistego przećwiczenia technik  i metod prezentowanych przez trenerów

 DLA KOGO JEST PRZYDATNE?

Szkolenie przygotowane przez nasze Centrum Edukacji skierowane jest do pracowników Szkół Specjalnych, OREW , Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pobytu Dziennego, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych placówek zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

TWOJE KORZYŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU:happy-286152_640

 • Poznasz rodzaje agresji
 • Poznasz ustawy regulujące możliwości, ograniczenia oraz obowiązki w przypadku postępowania z osobami agresywnymi
 • Nauczysz się technik bezpieczeństwa osobistego – które przećwiczysz osobiście
 • Nauczysz się procedur związanych z postępowanie w przypadku ataku agresji
 • Poznasz podstawy komunikacji odważnej, metody wykorzystywanej w pracy z osoba agresywną

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Agresja i autoagresja – definicja, przyczyny, rodzaje.
 • Zasady postępowania w przypadku ataku agresji.
 • Pozycje ciała, które są pomocne podczas ataku agresji.
 • Praca i formy zajęć w celu przeciwdziałania agresji i autoagresji.
 • Eliminacja zachowań trudnych.
 • Stosowanie przymusu bezpośredniego.

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

Zapewniając wysoką skuteczność procesu edukacyjnego i komfort uczestników prowadzimy szkolenia:

 • grupa  20 osób;
 • w wersji jednodniowej (8 godzin dydaktycznych);
 • w zajęciach przeważają formy warsztatowe.

Termin i miejsce:

23 kwietnia 2016 r.  godz. 10.00-16.00

21 maja 2016 r. godz. 10.00-16.00

Centrum Szkoleniowe ul. Pomorska 10/9 30-039 Kraków

KWOTA INWESTYCJI

250 zł / osobę

W powyższa kwotę wliczony są napoje i przekąski podczas przerw.

Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy

Centrum Edukacji Contact Magdalena Szydłak

Ul. Facimiech 12/1    30-667 Kraków

PKO SA 72 1240 4588 1111 0010 6549 2326

nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania rachunku, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji oraz termin i tytuł szkolenia.

ZAPISY

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są on-line:

e-mail: biuro@centrumedukacji.edu.pl      |      tel. +48  507 776 930 , 537 333 337

 

 

 

Trener

Magdalena Szydłak

Pedagog, Coach, Trener, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART (Aggression Replacement Training). Absolwentka Wydziału Pedagogiki Akademii „Ignatianum”, w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej, w 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Założycielka firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji CONTACT. Od 13 lat zajmuje się problematyką agresji i autoagresji. Przez 15 lat pracowała w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie gdzie m.in., jako kierownik działu Opiekuńczo Terapeutycznego była odpowiedzialna za diagnostykę, tworzenie autorskich programów wyciszania zachowań agresywnych, prowadzenie dokumentacji i koordynowanie terapii dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Od 7 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, lekarzami psychiatrii, rodzicami, placówkami edukacyjno – wychowawczymi prowadząc zajęcia terapii indywidualnej oraz specjalistyczne szkolenia na temat agresji, autoagresji, wyciszania negatywnych emocji, tworzenia indywidualnych programów dla osób agresywnych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i projektach poświęconych agresji i problematyce osób niepełnosprawnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Niemczech, na Cyprze. Jako Coach prowadzi coaching dla rodziców, osób prywatnych i organizacji pozarządowych. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART. w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie managerskie w Pomocy Społecznej, które dało jej praktykę w budowaniu i zarządzaniu zespołem, efektywnej komunikacji i osiągania porozumienia, oraz przechodzenia wielopoziomowego procesu zmiany w organizacji. Prywatnie lubi pracę z ludźmi i kocha podróże.