biuro@centrumedukacji.edu.pl | +48 537 333 337

Profil Autora

Magdalena Szydłak

Pedagog, Coach, Trener, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART (Aggression Replacement Training). Absolwentka Wydziału Pedagogiki Akademii „Ignatianum”, w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej, w 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Coach i Trener. Założycielka firmy edukacyjno – szkoleniowej Centrum Edukacji CONTACT. Od 13 lat zajmuje się problematyką agresji i autoagresji. Przez 15 lat pracowała w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie gdzie m.in., jako kierownik działu Opiekuńczo Terapeutycznego była odpowiedzialna za diagnostykę, tworzenie autorskich programów wyciszania zachowań agresywnych, prowadzenie dokumentacji i koordynowanie terapii dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Od 7 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, lekarzami psychiatrii, rodzicami, placówkami edukacyjno – wychowawczymi prowadząc zajęcia terapii indywidualnej oraz specjalistyczne szkolenia na temat agresji, autoagresji, wyciszania negatywnych emocji, tworzenia indywidualnych programów dla osób agresywnych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i projektach poświęconych agresji i problematyce osób niepełnosprawnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Niemczech, na Cyprze. Jako Coach prowadzi coaching dla rodziców, osób prywatnych i organizacji pozarządowych. Jest Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, uprawienia trenerskie otrzymała w Instytucie Amity w Warszawie, kształcąc się u państwa Jacka i Ewy Morawskich - Licencjonowanych Mistrzów Trenerskich (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, promowanym przez twórców ART. Prowadzi Treningi ART. w zakładach karnych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie managerskie w Pomocy Społecznej, które dało jej praktykę w budowaniu i zarządzaniu zespołem, efektywnej komunikacji i osiągania porozumienia, oraz przechodzenia wielopoziomowego procesu zmiany w organizacji. Prywatnie lubi pracę z ludźmi i kocha podróże.

Nie znaleziono żadnych warsztatów.